انتصاب اعضای حقیقی شورای دیپلماسی علمی و کارگروه رابطین گروه همکاری‌های علمی ‏بین‌المللی دانشـگاه

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۶ کد : ۹۱۷۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۷۹
طی ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، اعضای حقیقی شورای دیپلماسی ‏علمی و کارگروه رابطین گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشـگاه بیرجند به مدت دوسال ‏منصوب شدند.‏
انتصاب اعضای حقیقی شورای دیپلماسی علمی و کارگروه رابطین گروه همکاری‌های علمی ‏بین‌المللی دانشـگاه

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، در این ابلاغ آمده است، به‎ ‎پیشنهاد‎ ‎رئیس‎ ‎محترم‎ ‎گروه‎ ‎همکاری‌های‎ ‎علمی‎ ‎بین‌المللی‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎مراتب‎ ‎تعهد،‎ ‎تجارب‎ ‎و‎ ‎شایستگی‌های‎ ‎علمی شما،‎ ‎به‎ ‎موجب‎ ‎این‎ ‎ابلاغ‎ ‎به‎ ‎مدت‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎عضو‎ ‎حقیقی‎ ‎شورای‎ ‎دیپلماسی‎ ‎علمی‎ ‎و کارگروه‎ ‎رابطین‎ ‎گروه‎ ‎همکاری‌های‎ ‎علمی‎ ‎بین‌المللی‎ ‎دانشگاه‎ ‎منصوب‎ ‎می‌شوید‎. ‎اطمینان‎ ‎دارم‎ ‎با‎ ‎اتکال‎ ‎به خداوند‎ ‎سبحان‎ ‎و‎ ‎بهره‌گیری‎ ‎از‎ ‎مشارکت‎ ‎و‎ ‎همفکری‎ ‎همکاران‎ ‎دانشگاهی،‎ ‎منشاء‎ ‎خدمات‎ ‎ارزنده‌ای‎ ‎خواهید‎ ‎بود‎. ‎
براین اساس دکتر‎ ‎حسین‎ ‎فرسی‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎شیمی، دکتر‎ ‎احمد‎ ‎بخشی‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎علوم‎ ‎سیاسی، دکتر‎ ‎سعید‎ ‎ایل‎ ‎بیگی‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎علوم‎ ‎ورزشی، دکتر‎ ‎وحید‎ ‎اربابی‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎مهندسی‎ ‎مکانیک، ی‎ ‎دکتر‎ ‎حامد‎ ‎وحدت‎ ‎نژاد‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎مهندسی‎ ‎کامپیوتر‎ ‎و‎ ‎فناوری‎ ‎اطلاعات، دکتر‎ ‎هما‎ ‎مالکی‎ ‎عضو‎ ‎محترم‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎فرش، دکتر‎ ‎سعید‎ ‎دقیقی‎ ‎عضو‎ ‎محترم‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎باغبانی، دکتر‎ ‎علی‎ ‎عسگری‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎علوم‎ ‎تربیتی، ‏دکتر‎ ‎حمیدرضا‎ ‎فلاحی‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎زراعت‎ ‎و‎ ‎اصلاح‎ ‎نباتات، دکتر‎ ‎سجاد‎ ‎محمدزاده‎ ‎عضو‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎آموزشی‎ ‎مهندسی‎ ‎برق‎ ‎دانشکده‎ ‎فنی‎ ‎فردوس به عنوان اعضای ‏حقیقی‎ ‎شورای‎ ‎دیپلماسی‎ ‎علمی‎ ‎و کارگروه‎ ‎رابطین‎ ‎گروه‎ ‎همکاری‌های‎ ‎علمی‎ ‎بین‌المللی‎ ‎دانشگاه‎ ‎منصوب شدند.‏