مدیر و کارکنان هسته

تعداد بازدید:۳۱۳۵
محمد جواد مشاوری نیا

  محمد جواد مشاوری نیا

  مدیر هسته گزینش


  •   سازمان مرکزی

  •   طبقه دوم

  •   056-31021050

  •   056-32202170

  •   gozinesh[at]birjand.ac.ir

طاهره هادوی کیا

  طاهره هادوی کیا

  کارشناس هسته گزینش


  •   سازمان مرکزی

  •   طبقه دوم

  •   056-31021051

  •   056-32202170

  •   gozinesh[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۲