معرفی

تعداد بازدید:۲۷۳۲

مدیریت آموزش­های آزاد، و مجازی یکی از مدیریت­های تابعه حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می­باشد که برگزاری دوره­های آموزشی آزاد، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان ، برگزاری آموزش­های مجازی و ترم تابستانی زیر نظر این مدیریت انجام می­گیرد. این مدیریت شامل دو بخش حسابداری و آموزش می­باشد.


 

- ثبت نام از پذیرفته شدگان و تشکیل پرونده جهت دانشجویان دوره‌های آزاد، شبانه، پودمانی و غیر ایرانی در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط

ـ کنترل پرونده های ثبت نام بلحاظ تکمیل بودن مدارک و رفع نواقص احتمالی

ـ انجام مکاتبات لازم در خصوص رفع نقص پرونده های دانشجویان جدیدالورود بطور متناوب

ـ انجام امور مربوط به درخواست صدور تائیدیه تحصیلی، ریزنمرات، معرفی نامه و گواهینامه های پایان دوره‌ها با هماهنگی مقام مافوق

- اقدام لازم در جهت صدور معرفی نامه جهت مفاصا حساب، روادید تحصیلی، تمدید روادید ارگانها و ادارات ذیربط ضمن هماهنگی لازم با مسئول مافوق

ـ تهیه و تنظیم لیست اسامی دانشجویان با مشخصات کامل آموزشی و اقامتی (دانشجویان غیرایرانی) جهت ارسال به مراجع ذیربط

ـ همکاری تهیه و تدوین عناوین و سرفصل دوره‌ها

ـ اقدام لازم در جهت اخذ مجوز برگزاری دوره‌های آزاد و دوره‌های دارای مدرک پودمانی و ...

ـ تهیه و تنظیم گزارشهای تفصیلی و آماری جهت ارائه به مقام مافوق

ـ پیگیری وصول شهریه دانشجویان بدهکار تا حصول نتیجه

ـ گردآوری و تدوین دفترچه های راهنمای تحصیلی

 ـ انجام خدمات آموزشی و مالی دانشجویان شاهد، ایثارگران، کمیته امداد و بهزیستی، رتبه اولی….

ـ اجرای مقررات ابلاغی تخفیف های مالی دانشجویان برابر ضوابط و مقررات مصوب

ـ اجرای مقررات ابلاغی وصولی جرائم آموزشی از دانشجویان برابر ضوابط و مقررات مصوب

ـ اجرای کامل بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره

- شرکت در دوره­های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

-انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق