کلیپ

۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ ۴
اقدامات انجام شده جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه بیرجند
ویدئوکلیپ حال و هوای امتحانات در دانشگاه بیرجند - دی ۱۳۹۸
دوازدهمین آئین تجدید دیدار پیشکسوتان دانشگاه بیرجند
مراسم بزرگداشت و راهپیمایی با شکوه مسئولین، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند ‏