درخواست ثبت مجله در سامانه پویا

کاربر گرامی: به منظور تعیین اعتبار و نوع نمایه مجله مورد درخواست خود فرم زیر را کامل فرمایید:
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • نوع وابستگی سازمانی*فقط یکی انتخاب کنید
  عضو هیئت علمی
  کارمند
  دانشجوی تحصیلات تکمیلی
  دانشجوی کارشناسی
  3
 • اطلاعات مجله
  4
 • عنوان کامل مجله*
  5
 • ISSN*
  6
 • زمینه موضوعی مجله*
  7
 • نوع نمایه مجله*
  وزارت علوم
  وزارت بهداشت
  ISC
  scopus
  JCR
  8
 • فایل*فایل مربوط به اطلاعات مجله را در این قسمت آپلود نمایید آپلود
   9