اهداف

تعداد بازدید:۱۰۲۴

اهداف اصلی واحد علم ­سنجی

 • تدوین سیاست­ها و خط مشی­های علمی و پژوهشی،
 • مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی،
 • ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی،
 • بررسی برونداد، بازدهی/ عملکرد و تأثیر گذاری علمی،
 • بهره­وری مناسب از امکانات و توانمندی­های موجود جهت پژوهش،
 • برقراری توازن میان بودجه و هزینه­های پژوهشی،
 • بررسی شاخص های رشد و توسعه علوم (شاخص­های تحقیق و توسعه)،
 • کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزه­ های پژوهشی، کشورها و…
 • ارزیابی صحیح و رتبه ­بندی پژوهشگران، مؤسسه­ ها، کشورها، مجلات تخصصی، موضوعات تخصصی و…
 • سنجش و ارزیابی نوآوری­های علمی،
 • همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی، بررسی انواع تقلب­ های علمی و سرقت علمی
آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۰