علم سنجی دانشگاه بیرجند

اخبار

لیست نشریات JCR۲۰۲۰
سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
اینفوگراف نشریات یغماگر
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
.
شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
.

اطلاعیه ها

لیست نشریات JCR۲۰۲۰ سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
اینفوگراف نشریات یغماگر دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
. شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰