گزارش های علم سنجی

تعداد بازدید:۷۲۷
گزارش سالانه JCR2021 دانلود فایل
پژوهشگران پر  استناد و برندگان جایزه نوبل 2021 دانلود 
روند تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه وب آو ساینس و میزان همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دانلود فایل
گزارش وضعیت تولیدات علمی دانشگاه بیرجند تا آگوست سال 2020 در پایگاه استنادی اسکوپوس دانلود فایل

تولیدات علمی دارای بیش از 60 استناد دانشگاه بیرجند در پایگاه وب او ساینس (Web of Science)

دانلود فایل
گزارش سالانه JCR2018 دانلود فایل
گزارش سالانه JCR2019 دانلود فایل

گزارش تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در نشریات ده درصد برتر حوزه موضوعی در پایگاه اسکوپوس از ۲۰۱۱-۲۰۲۰

دانلود فایل
روند تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه استنادی اسکوپوس و میزان همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی دانلود فایل
گزارش وضعیت تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه insites طی سال های 2012 تا 2020 دانلود فایل

 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۱