تماس با ما

تعداد بازدید:۷۱۸

نشانی: بیرجند-انتهای بلوار دانشگاه-پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند-کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دکتر محمد حسن گنجی- واحد علم سنجی

تلفن: 05631022644

کدپستی: 9717434765

صندوق پستی: 97175/615

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲