کمیته علم سنجی

تعداد بازدید:۷۵۱
ابوالفضل اکبرپور

  ابوالفضل اکبرپور

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری


  •   سازمان مرکزی

زهرا علیزاده بیرجندی

  زهرا علیزاده بیرجندی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 


  •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر آثار

رضا شریعتی نسب

  رضا شریعتی نسب

مدیر پژوهش و فناوری


  •   سازمان مرکزی

محمود سنگری

  محمود سنگری

مسئول واحد علم سنجی

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 


علی بهنام فرد

  علی بهنام فرد

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی


  •   سازمان مرکزی

محمدرضا کیانی

  محمدرضا کیانی

نماینده گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


  •   پردیس علوم رفتاری

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۱