مدیران پیشین

تعداد بازدید:۷۹

  دکتر سعید رهنما

  از سال 93  تا  98 


  •    استادیار

  •   گروه مکانیک

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۹