معرفی

تعداد بازدید:۴۳۱۴

اهم فعالیت ها:

بررسی و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نطرات کارشناسی و مشورتی به شورای مزبور.
تهیه و تدوین طرح­ ها، برنامه­ ها و آیین نامه­ ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان.
تهیه برنامه کار و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان.
برقراری سیستم نظارت و کنترل در اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارش ­های مربوط.
بررسی و مطالعه درباره روش های شناسایی استعدادهای درخشان.
بررسی و تدوین برنامه­ های آموزشی و پژوهشی برای شکوفا سازی استعدادهای درخشان.
بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از کشور و ارائه راه کار­های جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور.
ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان.
انتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان.
تهیه بانک­­­­های اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان.
حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان.
توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به دانشکده­ ها، موسسات پژوهشی و انجمن­ های علمی مجری برنامه­ های شکوفاسازی استعدادهای درخشان.
ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان.

 

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷