کارکنان

زهرا بصیری

  زهرا بصیری

کارشناس امور هدایت استعدادهای درخشان


  •   سازمان مرکزی

  •   دفتر امور هدایت استعدادهای درخشان

  •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۲۵۹ , ۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹-۲۸۴

  •   talent[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۷۲