آیین نامه پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی(پیوسته وناپیوسته )و کارشناسی ارشد از سال ۹۵-۹۴- جدید