مسئولین پیشین

تعداد بازدید:۱۷۳

خانم دکتر هما مالکی

استادیار دانشکده هنر

 از ۱۳۹۹  تا 1401

 

 

 

 

خانم دکتر سیده عذرا میرکاظمی

دانشیاردانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 از ۱۳۹۵ تا۱۳۹۹.

 

 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۲