۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
**حوزه ریاستمسئول دفتر ریاست100031021000
**حوزه ریاسترییس دانشگاه100031021000
سالن جلسات-حوزه ریاست-100431021004
--حوزه ریاستمشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان100531021005
**حوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دفتر ریاست دانشگاه100731021007
سید مهدیحیدریحوزه ریاست/دفتر ریاستکارشناس امور هیات امنا100831021008
نسرینخرمن دارحوزه ریاستنمایندگی دفتر تهران100931021009
**حوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی101031021010
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی101131021011
احسانباقریانحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی101231021012
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲