۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
مهدیجهانی/-755331027553
**حوزه ریاستمسئول دفتر ریاست100031021000
**حوزه ریاسترییس دانشگاه100031021000
سالن جلسات-حوزه ریاست-100431021004
--حوزه ریاستمشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان100531021005
نسرینخرمن دارحوزه ریاستنمایندگی دفتر تهران100931021009
**حوزه ریاست/ هیات انتظامی اعضای هیات علمیریاست هیات انتظامی اعضای هیات علمی105231021052
**حوزه ریاست/اداره حقوقیرئیس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه107031021070
عبداللهمیرزاییحوزه ریاست/اداره حقوقیکارشناس کمیسیون معاملات و امور قراردادها107131021071
سجادرضائیحوزه ریاست/اداره حقوقیکارشناس حقوقی107231021072
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲