۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سالن جلسات-حوزه ریاست-100431021004
نگهبانی درب ورودی دانشگاه-حوزه ریاست/مدیریت حراست-102631021026
**-معاونت دانشجویی/مرکز مشاورهمسئول مرکز531131025311
**-دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست610031026100
**-پردیس مهندسیخدمات630931026309
**-پردیس علوم رفتاری/گروه علوم ورزشیمسئول دفتر ریاست690031026900
علیرضاآتشفرازمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی425031024250
عاطفهآجریدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیعضو هیات علمی613331026133
عاطفهآجری آیسکحوزه ریاست/اداره حقوقیدبیر کمیسیون معاملات107131021071
محمدباقرآخوندیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جامعه شناسیمدیر گروه613131026131
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۴۰۰