۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
**حوزه ریاستمسئول دفتر ریاست100031021000
**حوزه ریاسترییس دانشگاه100031021000
**حوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دفتر ریاست دانشگاه100731021007
**حوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی101031021010
**حوزه ریاست/مدیریت حراستمدیر حراست102031021020
**حوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس حفاظت فناوری اطلاعات102131021021
**حوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس مسئول حراست102331021023
**حوزه ریاست/مدیریت حراستمسئول انتظامات102431021024
**حوزه ریاست/هیأت اجرائی جذبرئیس دبیرخانه هیأت اجرائی جذب103031021030
**حوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس دفتر همکاری‌های علمی بین المللی104031021040
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲