۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
**معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمدیر تربیت بدنی و فوق برنامه521131025211
**معاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهمعاون521231025212
**دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611431026114
**دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقعضو هیات علمی619331026193
**-معاونت دانشجویی/مرکز مشاوره--532031025320
**-پردیس مهندسیخدمات630931026309
**-پردیس علوم رفتاری/گروه علوم ورزشیمسئول دفتر ریاست690031026900
--حوزه ریاست/اداره حقوقیدبیر کمیسیون معاملات107131021071
-نشریه بین رشته ای ادبیات و هنر و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسینشریات626031026260
-کالج--744231027442
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰