۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
**-معاونت دانشجویی/مرکز مشاورهمسئول مرکز531131025311
**-دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست610031026100
**-پردیس مهندسیخدمات630931026309
**-پردیس علوم رفتاری/گروه علوم ورزشیمسئول دفتر ریاست690031026900
-نشریه بین رشته ای ادبیات و هنر و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسینشریات626031026260
-کالج--744231027442
-نبی زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسفرهنگی1732734002-3
آرزوپایدارفردپردیس هنر/گروه فرش و هنر اسلامیمدیر گروه716131027161
آرزوپایدارفردپردیس هنر/گروه فرش و هنر اسلامیعضو هیات علمی716731027167
آزادهامینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان312831023128
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۴۰۰