۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سالن جلسات-حوزه ریاست-100431021004
تالار ولایتتالار ولایتحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومی-101431021014
نگهبانی درب ورودی دانشگاه-حوزه ریاست/مدیریت حراست-102631021026
پیماننخعیحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی-107531021075
اتاق 3مرکز مشاورهمعاونت دانشجویی/مرکز مشاوره-532431025324
اتاق2مرکز مشاورهمعاونت دانشجویی/مرکز مشاوره-532531025325
سعیدرهنماپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیک-644331026443
طیبههاشمی مقدمپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیک-645431026454
کاظمنفیسیدانشکده علوم پایه/گروه فیزیک-663431026634
-کالج--744231027442
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰