۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
علیافضلیانمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره تغذیهمسئول سلف و آشپزخانه مرکزی--
علیکاریزیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزیکارپرداز239-
محمدرضاالادریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومینگهبان330-
علیحجازیانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومینگهبان246-
حسیننصرت خواهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیپیشخدمت316-
معصومهچاجیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیکتابدار269-
سیده زهراکمال پورپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/کتابخانه دانشکده کشاورزیمسئول کتابخانه ( کارشناس )268-
طیبهحاجی رضائیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی باغبانیکارشناس گروه آموزشی باغبانی328-
مریمباقریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات271-
زهراپارساپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاک شناسی211-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰