دفتر ریاست

حمید

  حمید عرب نژاد

  مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


  •   وظایف: انجام خدمات دفتری حوزه ریاست، تنظیم برنامه و ملاقات و جلسات ریاست و انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات و گروه‌ها، پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع،پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست و ارائه گزارش لازم، حفظ اسناد و مکاتبات و مدارک حوزه ریاست، تهیه پشتیبان از سیستم بصورت روزانه، ارائه گزارش از امور در حال انجام جهت ریاست، هماهنگی و همکاری لازم با سایر همکاران در محیط کار، آگاهی و رعایت کامل بخشنامه‌هاو دستورالعمل‌ها و انجام امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

  •  

  • بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  •   220

  •   32211001

  •   harabnezhad[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۳۹۵