امور قرآنی معاونت فرهنگی و اجتماعی

برخی از مهمترین اهداف و وظایف؛

1. ارزیابی ونظارت بر عملکرد بخش های مختلف فعالیت های قرآنی؛ 

2. تهیه گزارش عملکرد سالانه وتراز مالی فعالیت های قرآنی و ارائه آن به مسؤولین ذی ربط؛

3. انعکاس اخبار وموفقیت های قرآنی دانشگاه و معرفی فعالیت های قرآنی؛

4. تلاش جهت برگزاری دوره های آموزش عمومی وتخصصی در حوزه قرآن، ویژه دانشگاهیان؛

5. برگزاری مسابقات وجشنواره های قرآنی برای اساتید، کارکنان ودانشجویان؛

 6. برگزاری اردوهای زیارتی. سیاحتی برای فعالان قرآنی؛

 7. برگزاری نمایشگاه قرآنی با همکاری سایر نهادها؛

8. برگزاری برنامه های هفته گرامی داشت قرآن در دانشگاه؛

 9. برگزاری نشست های تخصصی با حضور اساتید واندیشمندان دانشگاهی در حوزه قرآن؛

 10. انتشار وارائه آثار علمی، مقالات و تحقیقات دانشگاهی در زمینه حوزه قرآن؛

11. چاپ و انتشار منشورات تبلیغی ترویجی پیرامون مطالب قرآنی؛

12. تقدیر وتشکر از برگزیدگان مسابقات قرآنی با اهداء جوایز؛

 13. تأمین وتدارک امکانات وتجهیزات مورد نیاز فعالیت های قرآنی؛

 14. تشکیل محافل قرآنی در اماکن مذهبی وخوابگاه های دانشگاهی؛

*****************************************************************************************************

علاقمندان به شرکت در سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان و کسب اطلاع از منابع مراحل مختلف جشنواره می توانند با مطالعه آیین نامه به این اطلاعات دست یابند.  

دریافت آیین نامه سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

جهت دریافت فایل کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (منبع جدید تلخیص کتاب) اینجا کلیک نمایید.

**************************************************************************

جهت دریافت منابع آزمون بخش معارفی مرحله سراسری مسابقات قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور کلیک کنید.

تعداد بازدید:۴۵۵