بازدید از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۲ کد : ۵۶۲۷ اخبار برگزیده اخبار آخرین اخبار
تعداد بازدید:۵۷۷۳
بازدید از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

در راستای استفاده از تجهیزات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مطرح کشور، روز سه شنبه مورخ 98/8/27، هیاتی از دانشگاه بیرجند از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف بازدید نمودند. در این بازدید که دکتر نجفی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)، دکتر علی زراعتکار مقدم (مسئول راه اندازی شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه) و دکتر رضا سرحدی (مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه) حضور داشتند، از مجموعه آزمایشگاه ها و دستگاه های پیشرفته مستقر در مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف بازدید بعمل آمد. در این بازدید، دکتر هرمزی نژاد (مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف) و دکتر ناصری (مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف)؛  ضمن اشاره به فعالیت های این مرکز، تجربیات خود را در زمینه یکپارچه سازی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف و نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی ارائه نمودند. ضمناً مذاکرات اولیه جهت انعقاد تفاهم نامه با این مرکز، جهت ارتباط بیشتر و استفاده از امکانات و خدمات آزمایشگاهی فی مابین انجام شد.

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸