ریاست

تعداد بازدید:۲۲۹۹

  دکتر علی زراعتکار مقدم

  مدیر شبکه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها


  •   استادیار (دکتری شیمی تجزیه)

  •   دانشکده علوم

  •   گروه شیمی

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۹