معرفی

تعداد بازدید:۱۹۵۰

با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد، ساماندهی تجهیزات مذکور امری ضروری به نظر میرسد. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شده است این تجهیزات در قالب آزمایشگاه های کوچک و پراکنده در قسمت های مختلف آموزش عالی جانمایی شده و تعداد قابل توجهی از آن ها بصورت موازی و تکراری خریداری شده است. بدین ترتیب با وجود هزینه های زیادی که صرف شده، بهره برداری کافی از آن ها صورت نپذیرفته است. از طرف دیگر برخی از این تجهیزات به دلیل نگهداری نامناسب و عدم استفاده صحیح، غیر قابل استفاده و مستهلک شده است.

از این رو برای ساماندهی وضعیت موجود تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی از نظر نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی، بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهره مندی بهینه از تجهیزات موجود و همچنین با توجه به نیاز روز افزون دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش بهره وری و ارتقای توان پژوهشی اساتید و محققین در سطح ملی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند، در مهرماه 1394 تاسیس شد. این واحد زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوده و برای ارائه خدمات آزمایشگاهی طبق آئین نامه های تصویب شده در شورای آزمایشگاه مرکزی عمل می نماید. تعرفه های خدمات ارائه شده نیز در این شورا به تصویب رسیده و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۸