کارشناسان آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۴۱۹
طاهره قاسمی درمیان

  طاهره قاسمی درمیان

  کارشناس اداری


  •   مدیریت آزمایشگاه مرکزی

  •   سازمان مرکزی

  •  voip:2143 /31022143

  •     t.ghasemi@birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۹