دانشگاه بیرجند

اطلاعیه ها

- تبریک ارتقا مرتبه علمی جدید دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷
- ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۷ چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
- اطلاعیه خوابگاه متاهلین چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
- پذیرش آزمون دکترا سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷