پردیس علم و فناوری

زیست‌بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند متشکل از سه پهنه علم و فناوری شوکت‌آباد، پهنه علم و فناوری شهدا و پهنه علم و فناوری کشاورزی و دامپروری امیریه است که با محوریت حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه، از سال 1398 زیرنظر مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز نموده ‌و تا این لحظه 63 واحد در آن مشغول فعالیت هستند که شامل 7 شرکت دانش بنیان، 25 واحد فناور و نوآور، 3 شرکت خلاق بنیان، 13 شرکت نوآور، 2 شرکت دانشگاهی و 13 هسته نوآور می‌باشند. به‌طور دقیق‌تر، پهنه علم و فناوری شوکت آباد شامل 4 فاز است که فاز اول (ساختمان مرکز نوآوری و شتابدهی) به متراژ 285 مترمربع، فاز دوم (ساختمان مانا 1) به متراژ 500 مترمربع، فاز سوم (ساختمان مانا 3) به متراژ 1000 مترمربع، و فاز چهارم (ساختمان مانا 2) به متراژ 600 مترمربع می‌باشد. در حال حاضر تعداد 39 واحد در این پهنه مشغول به فعالیت می‌باشند. پهنه علم و فناوری شهدا نیز شامل 2 فاز است که فاز اول به متراژ 1200 مترمربع و فاز دوم به متراژ 3700 مترمربع بوده و 23 واحد در آن مشغول به فعالیت هستند. پهنه علم و فناوری کشاوری و دامپروری امیریه شامل سه ساختمان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست (610 مترمربع)، موزه آموزشی و پژوهشی جانورشناسی (860 مترمربع) و ساختمان تحصیلات تکمیلی (250 مترمربع) استت که برای جذب و استقرار واحدهای فناور درنظر گرفته شده‌اند و فعلا 1 واحد در این پهنه مستقر می‌باشد.