کمیته اخلاق زیست پزشکی

تعداد بازدید:۱۹۳

کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی با هدف نظارت اخلاقی در تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی در پژوهش های زیست‌پزشکی ،تشکیل شده و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان ، پژوهشگران ، حامیان مالی ، کار فرمایان ، نهادها و سازمان های دخیل در امور سلامت ، مشاوره اخلاقی ارائه داده ، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی ، ملی و بین المللی تطبیق می‌دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی ،جهت انجام پژوهش مصوبه اخلاقی صادر نموده ،در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح‌های پژوهشی نظارت می‌کند.

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۲