معرفی معاونت

تعداد بازدید:۵۰۶۵

شرح وظایف:

  • انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه
  • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه
  • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
  • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
  • همکاری با دفتر ریاست و روابط عمومی و گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات
  • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی
  • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۷