گروه پژوهشی ارتوپدی - بیومکانیک

تعداد بازدید:۱۲۳۲
دکتر محمد حسینی امینی فرد

  دکتر وحید اربابی

  مسئول گروه پژوهشی ارتوپدی- بیومکانیک


  •   دکتری مهندسی مکانیک

  •   پردیس مهندسی

  •   استادیار

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۱