کمیته فناوری

تعداد بازدید:۴۵۸

به منظور مدیریت سامانه های دانشگاه و پیگیری درخواست های خرید و توسعه، سامانه‌ای با قابلیت ثبت شناسنامه سامانه های موجود و مدیریت درخواست‌های خرید و توسعه و نمایش زمانبندی اجرای آن‌ها در دستور کار حوزه فاوا قرار گرفته است.

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۲