اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۹۰۲۹

اداره دانش آموختگان یکی از ادارات زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی است که امور مربوط به دانش‌آموختگی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی را به عهده دارد.‌‌‌‌‌‌‌

کارکنان اداره دانش آموختگان
   
 • سرکار خانم اقدس نصیری
  • رئیس اداره دانش آموختگان
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۶ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم آزاده امینی
  • کارشناس بررسی پرونده های دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، هنر، دانشکده فنی فردوس، آموزشکده کشاورزی سرایان و آموزشکده نهبندان
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۸ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم زهره خاقانی
  • کارشناس بررسی پرونده های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و پردیس علوم پایه
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۹ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم زهرا کمال زاده
  • کارشناس بررسی پرونده های دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم ورزشی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۷ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای دکتر محسن میرزازاده
  • کارشناس بررسی پرونده های دانشکده های مهندسی، علوم تربیتی و قاین
   • شمارۀ تماس: ۳۱۳۰ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف اداره دانش آموختگان

 

 • بررسی پرونده های دانشجویان جهت انجام فراغت از تحصیل مطابق آیین نامه آموزشی مربوطه و انعکاس نقص پرونده به دانشکده

 • ابطال معافیت تحصیلی مشمولان دانش آموخته و معرفی به حوزه نظام وظیفه


 • بررسی و تأیید وضعیت فارغ التحصیلی دانش آموختگان پیش از صدور گواهی موقت و دانشنامه (تغییر وضعیت به فارغ التحصیل)

 • صدور گواهی موقت پایان تحصیلات (فرآیند انجام کار، مدارک لازم)
 • صدور گواهی موقت پایان تحصیلات المثنی (فرآیند انجام کار و مدارک لازم)

 • صدور دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات رسمی (فرآیند انجام کار، مدارک لازم)
 • صدور دانشنامه تحصیلی المثنی (فرآیند انجام کار و مدارک لازم)

 • بررسی درخواست و صدور مدرک کاردانی بین مقطعی (فرآیند انجام کار)

 • لغو تعهد آموزش رایگان دانش آموخته دوره روزانه در سامانه سجاد (فرآیند انجام کار، روشهای لغو تعهد آموزش رایگان)

 • دریافت کد صحت از سازمان امور دانشجویان جهت مدارک تحصیلی دانشگاهی

 • صدور تاییدیه و ریزنمرات بنا به درخواست دانشگاه های مقطع بالاتر و صدور تاییدیه بنا به استعلام موسسات و سازمانها (مدارک لازم)

 • بررسی و تایید مدارک دانشگاهی در سامانه سجاد

 • بررسی و تایید مدارک ترجمه شده دانشگاهی

 • ارسال گواهی پایان تحصیلات و ریزنمرات دانش آموخته به سازمان امور دانشجویان جهت فرصت مطالعاتی‌‌‌‌‌‌‌

 • بررسی و صدور گواهی معدل (مخصوص دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شده در آزمون مقطع بالاتر) (فرآیند انجام کار)

 • ارسال مدارک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات رسمی) از طریق سامانه پست (www.postcert.ir). (فرایند انجام کار)

 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان

 • انجام مکاتبات اداری‌‌‌‌‌‌‌

 • تهیه آمار و گزارش

 

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱