اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۲۷۵۸

اداره دانش آموختگان یکی از ادارات زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی است که امور مربوط به دانش‌آموختگی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی را به عهده دارد.‌‌‌‌‌‌‌

کارکنان اداره دانش آموختگان
   
 • سرکار خانم اقدس نصیری
  • رئیس اداره دانش آموختگان
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۶ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم آزاده امینی
  • کارشناس بررسی پرونده‌های دانشکده‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، علوم تربیتی و روانشناسی و آموزشکده کشاورزی سرایان
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۸ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم زهره خاقانی
  • کارشناس بررسی پرونده‌های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده ریاضی و آمار
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۹ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم طوبی عسکری
  • کارشناس بررسی پرونده‌های دانشکده علوم پایه و دانشکده فنی فردوس
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۷ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم زهرا کمال زاده
  • کارشناس بررسی پرونده‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم ورزشی
   • شمارۀ تماس: ۳۴۱۳ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای دکتر محسن میرزازاده
  • کارشناس بررسی پرونده‌های دانشکده‌های مهندسی، هنر و قاین
   • شمارۀ تماس: ۳۱۳۰ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف اداره دانش آموختگان

 

 • بررسی پرونده‌های دانشجویان جهت انجام فراغت از تحصیل مطابق آئین نامه آموزشی مربوطه و انعکاس نقص پرونده به دانشکده

 • ابطال معافیت تحصیلی مشمولان دانش آموخته و معرفی به حوزه نظام وظیفه


 • بررسی و تأیید وضعیت فارغ التحصیلی دانش آموختگان پیش از صدور گواهی موقت و دانشنامه (تغییر وضعیت به فارغ التحصیل)

 • صدور گواهی موقت پایان تحصیلات (فرآیند انجام کار، مدارک لازم)
 • صدور گواهی موقت پایان تحصیلات المثنی (فرآیند انجام کار و مدارک لازم)

 • صدور دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات رسمی (فرآیند انجام کار، مدارک لازم)
 • صدور دانشنامه تحصیلی المثنی (فرآیند انجام کار و مدارک لازم)

 • بررسی درخواست و صدور مدرک کاردانی بین مقطعی (فرآیند انجام کار)

 • لغو تعهد آموزش رایگان دانش آموخته دوره روزانه در سامانه سجاد (فرآیند انجام کار، روش‌های لغو تعهد آموزش رایگان)

 • دریافت کد صحت از سازمان امور دانشجویان جهت مدارک تحصیلی دانشگاهی

 • صدور تاییدیه و ریزنمرات بنا به درخواست دانشگاه‌های مقطع بالاتر و صدور تاییدیه بنا به استعلام مؤسسات و سازمانها (مدارک لازم)

 • بررسی و تأیید مدارک دانشگاهی در سامانه سجاد

 • بررسی و تأیید مدارک ترجمه شده دانشگاهی

 • ارسال گواهی پایان تحصیلات و ریزنمرات دانش آموخته به سازمان امور دانشجویان جهت فرصت مطالعاتی‌‌‌‌‌‌‌

 • بررسی و صدور گواهی معدل (مخصوص دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شده در آزمون مقطع بالاتر) (فرآیند انجام کار)

 • ارسال مدارک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات، دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات رسمی) از طریق سامانه پست (www.postcert.ir). (فرایند انجام کار)

 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان

 • انجام مکاتبات اداری‌‌‌‌‌‌‌

 • تهیه آمار و گزارش

 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱