اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۴۴۲۲

اداره دانش آموختگان یکی از ادارات زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی است که امور مربوط به دانش‌آموختگی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی را به عهده دارد.

شرح وظایف اداره دانش آموختگان:

 • بررسی پرونده های دانشجویان جهت انجام فراغت از تحصیل مطابق سرفصل هر رشته و براساس آیین نامههای آموزشی
 • انعکاس نقص و ایرادات پرونده جهت بررسی مجدد و رفع آن طبق آیین نامه های مربوطه
 • ابطال معافیت تحصیلی مشمولان فارغ التحصیل و معرفی به حوزه نظام وظیفه
 • صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی (برای اطلاع از مدارک لازم اینجا را کلیک کنید)
 • صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی (برای اطلاع از مدارک لازم اینجا را کلیک کنید)
 • لغو تعهدات آموزش رایگان (جهت اطلاع از مدارک لازم اینجا را کلیک کنید)
 • صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات بنا به در خواست از دانشگاه مقاطع بالاتر و یا استعلام از سازمانها (جهت اطلاع اینجا را کلیک کنید)
 • صدور گواهی موقت المثنی (برای اطلاع از مدارک لازم اینجا راکلیک کنید)
 • صدور دانشنامه تحصیلی المثنی (برای اطلاع از مدارک اینجا را کلیک کنید)
 • انجام مکاتبات با سازمان های بورس دهنده و ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در مورد دانشجویان فارغ التحصیل متعهد به سازمان های مذکور در صورت درخواست
 • بررسی و تایید مدارک در سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان
 • بررسی و تایید مدارک ترجمه شده دانشگاهی
 • بررسی و تایید دانش نامه و تاییدیههای تحصیلی دانشگاههای غیر انتفاعی استان به عنوان دانشگاه منتخب استان
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir)
 • ارسال گواهی موقت پایان تحصیلات از طریق سامانه پست (www.Bu-Postcert.ir)
 • ارسال گواهی پایان تحصیلات و ریزنمرات دانش آموختگان به سازمان امور دانشجویان جهت فرصت مطالعاتی
 • پاسخ به نامه های متفرقه مربوط به دانشآموختگان