اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۱۶۸۸۰

این اداره به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام فرآیندهای آموزشی حین تحصیل دانشجویان غیرتحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد.

  کارکنان اداره خدمات آموزشی
   
 • سرکار خانم فائزۀ فرهادی
  • رئیس اداره خدمات آموزشی و کارشناس پردیس علوم رفتاری و رشته زبان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۱۸ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای محمد امین جانباز
  • کارشناس امور دانشکده علوم پایه و رشته های تاریخ، حقوق و فلسفه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۳ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای حسن حجتی
  • کارشناس امور دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر و رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۱۹ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم سیمین حسنی
  • کارشناس امور دانشکده های هنر، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، آموزشکده کشاورزی سرایان و رشته های جغرافی و جامعه شناسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۳۴ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای محمد رضوان نیا
  • کارشناس امور دانشکده های مهندسی و فنی فردوس و رشته علوم سیاسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۲۰ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
  شرح وظایف اداره خدمات آموزشی
 

 

 • دریافت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود پذیرفته شده با آزمون و بدون آزمون مقطع کارشناسی از پرتال بین دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشور بصورت فایل متن، تبدیل آن به فایل اکسل و ارسال به پشتیبانی سامانه سدف جهت ایمپورت اطلاعات برای انجام فرآیند ثبت نام این دانشجویان.

 • تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود.

 • بررسی پرونده و تأیید درخواست تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی و اخراجی.

 • بررسی، ثبت و چاپ تأییدیه تحصیلی از سامانه تأیید مدارک تحصیلی ( emt.medu.ir )

 • مکاتبه با معاونت وظیفه عمومی استان در خصوص ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، صدور مجدد معافیت تحصیلی دانشجویان انتقالی واخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان سنواتی.

 • پیگیری امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر شامل:
  • درخواست معافیت تحصیلی در شروع تحصیل (مشاهدۀ فرآیند)
  • درخواست سنوات ارفاقی نظام وظیفه برای دانشجویان بالاتر از سنوات مجاز (مشاهدۀ فرآیند)

 • بررسی، ثبت و چاپ معافیت تحصیلی و ثبت گواهی خروج از کشور از سامانۀ خدمات اینترنتی نظام وظیفه ( epolice.ir )

 • بررسی و اقدام در جهت درخواست مدارک تحصیلی دانشجو از دانشگاه قبلی (فرآیند انجام کار)

 • بررسی و ثبت درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات (فرآیند انجام کار)
 • بررسی و ثبت درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات (فرآیند انجام کار)

 • بررسی و اعلام نظر درخواستهای کمیسیون بررسی موارد خاص (فرآیند انجام کار)

 • بررسی درخواستهای لغو تعهد آموزش رایگان و کمیسیون استانی در سامانه سازمان امور دانشجویان.

 • بررسی و رسیدگی به درخواستهای انتقال توأم با تغییر رشته (فرآیند انجام کار)

 • بررسی و رسیدگی به درخواستهای تغییر رشته درون دانشگاهی (فرآیند انجام کار)

 • بررسی و رسیدگی به درخواستهای دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال در سامانۀ سجاد (فرآیند انجام کار)

 • ارسال کارنامه مهمانی به دانشگاه مبدأ.

 • انجام مکاتبات با سایر واحدهای دانشگاهها جهت ارسال مدارک لازم دانشجویان انتقالی، تکمیل ظرفیت و فرزندان اعضای هیأت علمی.

 • بررسی و ثبت درخواستهای انصراف از تحصیل (فرآیند انجام کار)

 • بررسی و اقدام در خصوص درخواستهای بازگشت از انصراف (فرآیند انجام کار)

 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل (مشاهده فرآیند)

 • بررسی و صدور گواهی معدل (مخصوص دانشجویان جاری کارشناسی، پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد) (فرآیند انجام کار)

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۲