اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۹۸۲۱

این اداره به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام امور زیر را بر عهده دارد:

  • امور مربوط به پذیرش، ثبت نام و تکمیل پرونده دانشجویان نوورود،
  • پیگیری امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر،
  • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان متقاضی میهمانی، انتقال و تغییر رشته،
  • بررسی و ثبت درخواستهای انصراف از تحصیل
  • صدور انواع گواهی های اشتغال به تحصیل.