مدیر امور آموزشی

تعداد بازدید:۲۸۵۰

مدیر امور آموزشی دانشگاه آقای دکتر سید احسان غیاثی، دانشیار پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هستند.
ایشان از آبان ۱۴۰۲ تاکنون این مسئولیت را بر عهده دارند.

نحوه ارتباط:

 • تماس با ۳۱۰۲۷۶۲۶ و ۳۱۱۱ ۳۱۰۲ با پیش شماره ۰۵۶
 • ارسال ایمیل به s.e.ghiasi[at]birjand.ac.ir

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.

https://cv.birjand.ac.ir/ghiasi/fa

وظایف مدیر امور آموزشی دانشگاه

 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری روسای دانشکده ها
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش های آموزشی دانشکده ها
 • همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیربط
 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • نظارت برحسن اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و...
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان
 • استفاده از آمار و اظلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظرخواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • نظارت بر انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان درکلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه
 • نظارت بر دریافت لیست پذیرش شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور و اعمال دستوالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم
 • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۲