مسئول دفتر مدیریت آموزشی

تعداد بازدید:۱۳۰۸

مسئول دفتر مدیر امور آموزشی آقای حسین زارع هستند.
ایشان از سال ۱۳۹۰ تاکنون این مسئولیت را بر عهده دارند.

نحوه ارتباط:

 • تماس با ۳۱۱۰ ۳۱۰۲ با پیش شماره ۰۵۶
 • ارسال ایمیل به birjandedu[at]birjand.ac.ir

 

وظایف مسئول دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاه

 • پاسخگویی به مراجعات حضوری دانشجویان و ذی نفعان حوزه مدیریت آموزشی
 • دریافت و ارسال نامه های مدیریت آموزشی از شبکه ERP.
 • دریافت و ارسال مکاتبات دفتر مدیریت امور آموزشی
 • تنظیم وقت و اطلاع رسانی جلسات مدیریت امور آموزشی
 • دریافت درخواستهای آموزشی دانشکده ها و دانشجویان جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • تنظیم صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به درخواستهای خرید ادارات و واحدهای مدیریت امور آموزشی
 • بررسی روزانه درخواستهای دانشجویی ارجاع شده به مدیریت امور آموزشی
 • بررسی و رسیدگی روزانه به ایمیلهای حوزه مدیریت امور آموزشی
 • انجام و پیگیری امور عمومی حوزه مدیریت آموزشی.
 • انجام سایر وظایف محوله از سمت مدیریت امور آموزشی

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱