اداره تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۶۷۴

این اداره به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام فرآیندهای آموزشی حین تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد.

  کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی
   
 • جناب آقای دکتر ابوالفضل بیجاری
  • رئیس اداره تحصیلات تکمیلی
   • شمارۀ تماس: ۳۲۱۱ ۳۱۰۲-۰۵۶
   • ایمیل: a.bijari@birjand.ac.ir
   
 • سرکار خانم مژده روانبخش
  • کارشناس امور دانشکده ادبیات و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
   • شمارۀ تماس: ۳۲۱۴ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای مهرداد شهبازی
  • کارشناس امور پردیس علوم پایه، دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
   • شمارۀ تماس: ۳۲۱۳ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • سرکار خانم آسیه قاسمی
  • کارشناس امور پردیس مهندسی، دانشکده هنر و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۱۷ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
   
  شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی
 
 • امور مربوط به پذیرش، ثبت نام و تکمیل پرونده دانشجویان تحصیلات تکمیلی نوورود،

 • پیگیری امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پسر شامل:
  • درخواست معافیت تحصیلی در شروع تحصیل (مشاهدۀ فرآیند)
  • درخواست سنوات ارفاقی نظام وظیفه برای دانشجویان بالاتر از سنوات مجاز (مشاهدۀ فرآیند)

 • بررسی و رسیدگی به درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی میهمانی و انتقال (مشاهده فرآیند)

 • بررسی و ثبت درخواستهای انصراف از تحصیل (مشاهده فرآیند)

 • صدور انواع گواهی های اشتغال به تحصیل (مشاهده فرآیند)

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳