مدیریت امور آموزشی

مدیریت امور آموزشی یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند می باشد که مسوولیت هماهنگی بین دانشکده‌ها و سایر واحدهای ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویـان در دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و امور محوله را بر عهده دارد.