مدیریت امور آموزشی

مدیریت امور آموزشی یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند می باشد که مسوولیت هماهنگی بین دانشکده‌ها و سایر واحدهای ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان در دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و امور محوله را بر عهده دارد.

جهت ارتباط مستقیم با مدیر آموزشی دانشگاه میتوانید از بخش درخواستهای آموزشی در سامانه پویا اقدام کنید. بعلاوه جهت ارتباط با مسئول دفتر نیز ارسال ایمیل به صندوقهای پستی birjandedu@birjand.ac.ir و birjandedu@gmail.com پیشنهاد میشود. 

اطلاعیه

در خصوص انتخاب واحد با تأخیر سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹