معرفی

تعداد بازدید:۶۵۴۰

مدیریت امورآموزشی یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند است که مسوولیت هماهنگی بین دانشکده‌ها و سایر واحدهای ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویـان در دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و امور محوله را بر عهده دارد.

درحال حاضر مدیریت امور آموزشی شامل بخش‌های زیر است:

 • مدیر امور آموزشی دانشگاه
 • معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه
 • اداره دانش آموختگان و صدور مدارک تحصیلی
 • اداره خدمات آموزشی
 • واحد رایانه
 • دبیرخانه
 • بایگانی فارغ التحصیلان و راکد
 • شرح وظایف مدیریت امور آموزشی:

 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری روسای دانشکده ­ها
 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهارنظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ­ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس براساس برنامه ­ها و سرفصل های مصوب
 • بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ­ها و سرفصل های مصوب
 • تهیه و تنظیم برنامه ­های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات
 • اظهارنظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کارعلمی اعضای هیئت علمی
 • پیش بینی نیاز استخدام هیئت علمی و نیز اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی
 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب
 • بررسی درخواست دانشکده ­ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید
 • مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه آموزشی و رشته جدید
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه­ های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش های آموزشی دانشکده ­ها
 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی
 • ارسال فرم­ های اعلام ظرفیت به دانشکده ­ها و بررسی ظرفیت های اعلام شده از سوی دانشکده­ ها و تطابق با آئین ­نامه ­های موجود
 • همکاری در تدوین آئین نامه ­های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیربط
 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه ­های مصوب آموزشی دانشجویان دوره­های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوطه به صورت کاتالوگ های معرفی دوره­ های مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظارت برحسن اجرای آئین ­نامه ­ها، بخشنامه ­ها و مصوبات آموزشی در  واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی­ های آئین ­نامه ­ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل یه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها و ...
 • نظارت بر اجرای آئین ­نامه­ ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان
 • استفاده از آمار و اظلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش ­آموخته مقاطع مختلف تحصیلی
 • نظرخواهی از دانشکده­ ها در خصوص تغییرات برنامه ­های آموزشی
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان درکلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست ­های متخذه
 • دریافت لیست پذیرش شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور
 • اعمال دستوالعمل ­های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم
 • همکاری با دانشکده­ ها در تهیه برنامه ­های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان
 • پاسخگویی به سوالات دانشجویان در ز مینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات
 • ابلاغ برنامه ­های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه­ های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب درس
 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین ­نامه های مربوط
 • صدور گواهی­ های موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط
 • ارسال تأییدیه فارغ ­التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش اموختگان
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق