واحد بایگانی

تعداد بازدید:۴۷۶۹

واحد بایگانی یکی از واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی است که امور مربوط به ضبط و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف را به عهده دارد.

 

کارکنان واحد بایگانی
   
 • جناب آقای جواد حسن زاده
  • کارشناس بایگانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۳۲ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 • جناب آقای مهدی دادران
  • کارشناس بایگانی
   • شمارۀ تماس: ۳۱۳۱ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف واحد بایگانی
 • ضبط و نگهداری مدارک تحصیلی دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف
 • دریافت و انجام درخواستهای پرونده فیزیکی از کارکنان سایر ادارات مدیریت امور آموزشی‌‌‌‌‌‌‌
آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۴۰۱