واحد بایگانی

تعداد بازدید:۶۰۱۷

واحد بایگانی یکی از واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی است که امور مربوط به ضبط و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف را به عهده دارد.

 

کارکنان واحد بایگانی
   
 

‌‌‌‌‌‌

   
  • جناب آقای مهدی دادران
    • کارشناس بایگانی
      • شمارۀ تماس: ۳۱۳۱ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
شرح وظایف واحد بایگانی
  • ضبط و نگهداری مدارک تحصیلی دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف
  • دریافت و انجام درخواستهای پرونده فیزیکی از کارکنان سایر ادارات مدیریت امور آموزشی‌‌‌‌‌‌‌
آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۲