واحد دبیرخانه

تعداد بازدید:۲۲۰۰

این واحد به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، انجام امور مربوط به مکاتبات را بر عهده دارد.

کارکنان واحد دبیرخانه
   
  • سرکار خانم فاطمه برنجی
    • کارمند دبیرخانه
      • شمارۀ تماس: ۳۱۲۵ ۳۱۰۲-۰۵۶
   
 

‌‌‌‌‌‌

   
شرح وظایف واحد دبیرخانه
  • ثبت شماره اندیکاتور و تاریخ نامه های وارده به مدیریت آموزشی در سامانه اتوماسیون اداری
  • اسکن نامه های وارده بصورت فیزیکی و درج آنها در سامانه اتوماسیون اداری
  • چاپ نامه های صادره و ارسال آنها از طریق رابط پست
آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۲