واحد رایانه

تعداد بازدید:۵۶۴۰

شرح وظایف:
۱- تخصیص شماره دانشجویی و ثبت مشخصات دانشجویان مهمان، انتقالی، دو رشته ای و استعدادهای درخشان.
۲- صدور کارت دانشجویی دانشجویان ورودی ، المثنی و صدور مجدد.

فرآیند صدور کارت دانشجویی  
فرآیند صدور کارت دانشجویی المثنی  


۳- صدور کارت پرسنلی کارکنان و اعضای هیأت علمی.
۴- صدور گواهی تدریس اساتید.
۵- ثبت دروس و نمرات معادلسازی شده دانشجویان انتقالی، مهمان، تغییر رشته و دورشته ای براساس آیین نامه در سیستم نرم افزاری آموزش.
۶- ثبت احکام کمیته انضباطی و کمیسیون بررسی موارد خاص در سیستم نرم افزاری آموزش.
۷- ثبت مرخصی و حذف ترم دانشجویان.
۸- ثبت موافقت با مهمان و انتقالی، غیبت در امتحان، حذف اضطراری، حذف پزشکی، مصوبات شورای آموزشی دانشکده ها، تغییر گرایش و دورشته ای در سیستم نرم-افزاری آموزش.
۹- ایجاد و تخصیص کد دروس مطابق سرفصل برای رشته های مختلف.
۱۰- تأیید معدل فارغ التحصیلان و دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور شرکت در آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری.
۱۱- بررسی و تأیید وضعیت فارغ التحصیلی دانش آموختگان پیش از صدور گواهی موقت و دانشنامه.
۱۲- صدور گواهی معدل و اشتغال به تحصیل.
۱۳- تعیین دسترسی و تخصیص شناسه کاربری و گذرواژه عبور سیستم نرم افزاری آموزش برای دانشجویان.
۱۴- قفل کلیه نمرات در سیستم نرم افزاری آموزش پس از پایان هر نیمسال.
۱۵- ثبت اطلاعات و نمرات دانش آموختگان سنوات قبل که فاقد اطلاعات در سیستم هستند.
۱۶- رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری همکاران مدیریت آموزشی.
۱۷- رفع مشکلات انتخاب واحد دانشجویان.