اخبار ستادی

رونق تولید با تکیه بر ظرفیت های داخل محقق می شود
رئیس دانشگاه بیرجند در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) :

رونق تولید با تکیه بر ظرفیت های داخل محقق می شود جدید

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: رونق تولید با تکیه بر ظرفیت های داخل کشور و مراوده با کشورهای دوست محقق می شود و نگاه به داخل باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

ادامه مطلب
توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند جامع ترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه گردشگری طراحی شد
دستاوردی دیگر از دانشگاه بیرجند

توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند جامع ترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه گردشگری طراحی شد

جامع ترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه گردشگری توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در قالب سایت اینترنتی ( گردشگری ۷۲۴ ) و اپلیکیشن موبایل طراحی شد.

ادامه مطلب