دستاوردها

شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

شناسایی گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین)

دکتر سیدناصر رئیس السادات، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زمین‌شناسی دانشگاه در یافته جدید خود گونه‌ای از شکم‌پایان خانواده نرینئیده متعلق به توالی‌های کرتاسه زیرین (آپتین) را شناسایی و برای اولین بار به نام Nazemi sp. nov Oligoptyxis khorasanica Guzhov معرفی کرد. یافته استاد دانشگاه بیرجند در نماد روز ملی سنگواره ۱۴۰۲ انجمن دیرینه شناسی ایران استفاده شد.

بیشتر
تولید قرص زعفران با برند تجاری سافرانال

تولید قرص زعفران با برند تجاری سافرانال

دکتر محمدعلی بهدانی، مدیر گروه پژوهشی زعفران دانشگاه، در مصاحبه اختصاصی با روبط عمومی دانشگاه، گفت: به منظور تهیه ترکیبات دارویی مؤثر و مجوز‌دار برای پیشگیری در سرطانها و اثرات بر افسردگی و تنش‌ها، قرص زعفران با برند تجاری سافرانال در شرکت دانش بنیان فناوران بهزیست شرق تولید شد.

بیشتر
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی

در پژوهش انجام شده، اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند با همکاری اساتید دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد تهران، اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ایی آنودال (Anodal) بر کاهش نشانه‌های افسردگی، نشخوار فکری و بی‌لذتی بررسی شد. این پژوهش توسط دکتر مهدی رضایی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و دکتر سمانه خزاعی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند، دکتر محمدمهدی شریعت باقری( ازمایشگاه شناختی دانشگاه آزاد تهران)، و دکتر هوشنگ گراوند، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان انجام شد.

بیشتر
اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان

اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان

مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان Organic supplement of copper and zinc stabilized by phenolic extract of pomegranate peel for ruminant nutrition توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند ثبت اختراع شد.

بیشتر
دانشجوی دانشگاه بیرجند تندیس ملی فداکاری را دریافت کرد

دانشجوی دانشگاه بیرجند تندیس ملی فداکاری را دریافت کرد

مراسم اختتامیه دوازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، دوشنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و مسئولان برگزار شد. حسین کهن‌سال فخرداوودی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند در این مراسم تندیس ملی فداکاری را دریافت کرد.

بیشتر