آرشیو دستاوردها

بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران توسط محققین دانشگاه بیرجند

بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران توسط محققین دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پروژه بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران در قالب رساله دکتری و طرح پژوهشی کاربردی با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.

بیشتر
دستگاه شبیه‌ساز آرایه خورشیدی توسط محققان دانشگاه بیرجند ساخته شد

دستگاه شبیه‌ساز آرایه خورشیدی توسط محققان دانشگاه بیرجند ساخته شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، در سال های اخیر، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش پیوسته منابع انرژی متداول و مرسوم، تقاضای روزافزون انرژی (امنیت انرژی) و افزایش آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از انرژی‌های فسیلی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

بیشتر