دستگاه شبیه‌ساز آرایه خورشیدی توسط محققان دانشگاه بیرجند ساخته شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۹
تعداد بازدید:۸۲۹
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، در سال های اخیر، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش پیوسته منابع انرژی متداول و مرسوم، تقاضای روزافزون انرژی (امنیت انرژی) و افزایش آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از انرژی‌های فسیلی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
دستگاه شبیه‌ساز آرایه خورشیدی توسط محققان دانشگاه بیرجند ساخته شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، در سال های اخیر، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش پیوسته منابع انرژی متداول و مرسوم، تقاضای روزافزون انرژی (امنیت انرژی) و افزایش آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از انرژی‌های فسیلی به طور چشمگیری افزایش یافته است.