توسعه زیرساخت ها و شبکه فناوری دانشگاه بیرجند

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۱
تعداد بازدید:۹۸۳
همزمان با ایام دهه مبارک فجر ۱۱ عدد دستگاه wifi خریداری شده در خوابگاه های (سرو ۱ و سرو ۲) دانشگاه جهت بهبود پوشش آنتن دهی شبکه دانشگاه نصب گردید.
توسعه زیرساخت ها و شبکه فناوری دانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، همزمان با ایام دهه مبارک فجر 11 عدد دستگاه wifi خریداری شده در مجموعه خوابگاه های (سرو 1 و سرو 2) دانشگاه جهت بهبود پوشش آنتن دهی شبکه دانشگاه نصب گردید.

همچنین اتصال خوابگاه تازه تأسیس پرفسور بهفروز از طریق احداث زیرساخت فیبر نوری و نصب تجهیزات شبکه و دستگاه wifi نیز به انجام رسید و امکان استفاده دانشجویان ساکن در این خوابگاه از امکانات شبکه دانشگاه فراهم گردید.

در راستای توسعه شبکه دانشگاه عملیات احداث زیرساخت فیبر نوری و نصب تجهیزات شبکه در محل ساختمان جدید مرکز بهداشت و درمان با هزینه 150 میلیون ریال به اتمام رسید.

شایان ذکر است برای خرید 11 دستگاه wifi  و احداث فیبر نوری خوابگاه متاهلین مبلغی بالغ بر 400 میلیون ریال هزینه شده است.