بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران توسط محققین دانشگاه بیرجند

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۲ دستاوردهای دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۶۳
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پروژه بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران در قالب رساله دکتری و طرح پژوهشی کاربردی با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.
بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران توسط محققین دانشگاه بیرجند

با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توسط دانشگاه یبرجند صورت پذیرفت:
بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، پروژه بررسی تاثیر روندهای گسلی به توسعه و تکامل میادین نفتی جنوب غرب ایران در قالب رساله دکتری و طرح پژوهشی کاربردی با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شده است.
همچنین در این طرح مدل سازی آنالوگ منطبق به تشکیل ساختارهای زمین شناسی در کمربند زاگرس ارائه گردیده است.
لازم به ذکر است جلسه دفاع از رساله دکتری مهدی یوسفی دانشجوی مقطع دکتری رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک تحت عنوان تحلیل برهم کنش روندهای گسلی پی سنگی در سیستم های برخوردی بر تکامل چین خوردگی ها و ارائه مدل های ارتباط ساختاری با مطالعه موردی  میادین تنگو و رگ سفید در حوضه پیش بوم زاگرس به راهنمایی  دکتر سید مرتضی موسوی در دانشگاه بیرجند با موفقیت به اتمام رسیده است.