طرح های پژوهشی

دانشکدهگروه عنوان طرحمجریهمکارانتاریخ شروعتاریخ خاتمه
مهندسی برق و کامپیوترارزیابی عملکرد و بهینه سازی مودم وای- فای برای ارسال و دریافت همزمان سیگنالهای صوتیحمید فرخیخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترشبیه سازی و تحلیل تنش¬های ولتاژی گذرا در توربین¬های بادی در اثر ضربات صاعقهرضا شریعتی نسبخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوتراستفاده از روش های یادگیری عمیق در تشخیص و طبقه بندی تصاویر پاتولوژی پروستات به منظور تشخیص سرطان پروستاتحسن فرسیخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره جهت طراحی موقعیت و ظرفیت پست¬های برق HV/MV با در نظر گرفتن اثر پیشامدهاحمید فلقیخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترموقعیت یابی و نقشه یابی همزمان ربات متحرک در محیط های بزرگرمضان هاونگیخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترطراحی و اجرای سیستم زمین نیروگاه هیبریدی دانشگاه بیرجندرضا شریعتی نسبخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترارائه یک مدل مناسب برای سیستم زمین نیروگاه هیبریدی دانشگاه بیرجند به منظور حفاظت در برابر تنش های صاعقهرضا شریعتی نسبخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترتحلیل و بررسی پاسخ سیستم زمین به جریان های صاعقهرضا شریعتی نسبخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترسامانه ارتباط گروهی مبتنی بر ایمیل و پیامک برای دانشگاهرضا شریعتی نسبخاتمه یافته
مهندسی برق و کامپیوترمخابرات امن مبتنی بر سنکرون سازی آشوب با استفاده از معادلات دیفرانسیل و قضیه تقریب عمومیمحمد حسن مجیدیخاتمه یافته
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۵ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۷